BOT FACEBOOK V1.0

Tài Khoản:
Mật Khẩu:

Giới Thiệu

♡ Botcx.Online Là 1 Trang Web Bot "Tương Tác CHÉO" Online

Chức Năng:

♡ Tương Tác Chéo (Khi bạn sử dụng hệ thống yêu cầu người khác like hoặc cmt stt của bạn, thì ngược lại họ cũng có thể yêu cầu bạn cmt & like stt của họ) Nâng Cấp VIP Member để không bị yêu cầu

♡ Tự động bày tỏ cảm xúc stt bạn bè khi bạn không online

♡ Hệ thống tool đa dạng được cập nhật liên tục (Lọc bạn bè không tương tác, xóa all stt, chuyển all stt về chế độ riêng tư & ngược lại, Bật khung bảo vệ avt, v.v..)